ความรู้ไอทีสำคัญอย่างไรกับการทำงานในปัจจุบัน

การทำงานในยุคปัจจุบันมักจะเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เสมอ จริงอยู่ที่การทำงานแต่ละชนิดต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างเฉพาะทาง เช่น งานบัญชีผู้ทำงานก้ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเงิน ภาษี การเบิกจ่าย กำไรขาดทุน แต่หากเป็นเรื่องเครื่องสำอางก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของส่วนผสมทางเคมี ประโยชน์ของสารแต่ละอย่าง หรือส่วนผสมที่จะนำมาใช้ แต่ต้องยอมรับว่าในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมกันชีวิตประจำวันทำให้ ไอที หรือความทันสมัยเริ่มเข้ามาในระบบการทำงานหลายๆส่วนและกลายเป็นส่วนสำคัญในการทำงานอย่างไม่น่าเชื่อ
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น ใบปัจจุบันสถานที่ทำงานทุกๆที่ล้วนแล้วแต่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีเลคโทนิคแทบทั้งสิ้น ฉะนั้นหากคุณมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างน้อยก็เป็นความรู้พื้นฐานในการเปิด-ปิด การใช้โปรแกรมต่างๆ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล จะช่วยทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.ช่วยในการติดต่อสื่อสาร หากคุณใช้มือถือรุ่นเก่าที่ทำได้แค่เพียงโทรเข้าออกและรับสายอาจจะทำให้พลาดในการพูดคุยติดต่อการในองค์กรได้ ฉะนั้นหากคุณมีความเข้าใจและเลือกใช้สมาร์ทโฟนที่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆในการอำนวยความสะดวก เช่น ค้นหาข้อมูล เชคอีเมลล์ หรือส่งงานผ่านทางระบบต่างๆ จะช่วยทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น
3.จะทำให้คุณต่อยอดได้มารกยิ่งขึ้น เชื่อหรือว่าหากคุณมีความรู้ด้านไอทีหรือเทคโนโลยีมาก คุณสามารถต่อยอดกับงานส่วนอื่นหรือฝ่ายอื่นๆได้ และยังช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพิ่มคมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในอนาคตได้

Leave a Reply