ความรู้ไอทีสำคัญอย่างไรกับการทำงานในปัจจุบัน

การทำงานในยุคปัจจุบันมักจะเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เสมอ จริงอยู่ที่การทำงานแต่ละชนิดต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างเฉพาะทาง เช่น งานบัญชีผู้ทำงานก้ต้องมีความรู้ในเรื่องของการเงิน ภาษี การเบิกจ่าย กำไรขาดทุน แต่หากเป็นเรื่องเครื่องสำอางก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของส่วนผสมทางเคมี ประโยชน์ของสารแต่ละอย่าง หรือส่วนผสมที่จะนำมาใช้…