ชาร์จแบทสมาร์ทโฟนยาวนานค้างคืนพังเร็วจริงหรือไม่

สมาร์ทโฟนถือว่าเป็นอุปกรณ์คู่กายของใครๆหลายคนที่ขาดไมได้ ไม่ว่าจะตื่นนอน ทำงาน เวลาว่าง เวลาเรียน ล้วนแล้วแต่ต้องใช้สมาร์ทโฟนกันตลอดทั้งวัน ฉะนั้นจึงทำให้เหลือเวลาไม่นานที่จะนำสมาร์ทโฟนชาร์จแบตทิ้งไว้ให้เต็ม ซึ่งเวลาที่ทุกๆคนทักจะเลือกชารฺจนั่นคือเวลาที่เราเข้านอนกันเองซึ่งโดยปกติแล้วสมาร์ทโฟนจะใช้เวลาในการชาร์จไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงแบตเตอร์รี่ก็เต็มแล้ว…